miércoles, 30 de mayo de 2007

Senyalització de les immersionsAVÍS, CABUSSADORS SUBMERGITS!!

Tot i que la forma oficial, correcta i coneguda, de senyalitzar la presencia de cabussadors submergits, es la utilització de la bandera (A) Alfa del codi internacional de senyals, situada damunt d’una boia, aquesta no es l’única possibilitat.

A (Alfa)

M’explicaré, la forma abans exposada es correcta sempre que els cabussadors surtin d’una platja per a fer la seva immersió, però la normativa canvia quan aquesta es produeix des d’un vaixell, en aquest cas, dependrà de la eslora del mateix i lògicament si es de dia o de nit.

Les senyals que lluirà el vaixell.-

Quan les dimensions del vaixell (normalment petits) dedicat a les operacions de busseig impedeixen exhibir totes les llums o marques prescrites per la normativa, s’exhibirà:

- De dia: Una reproducció de material rígid de la bandera “Alfa” situada a una altura no inferior a 1 metre, i es prendran les mesures necessàries per que sigui visible en tot l’horitzó.
- De nit: Tres llums tot horitzó en línia vertical, situades en el lloc més visible, la més alta i la més baixa seran vermelles i la del mig serà de color blanc.

Quan el vaixell es de grans dimensions, la normativa es força més complexa, ja que s’haurà de tenir en compte si el vaixell està fondejat o no, si te la capacitat de maniobra restringida, si te alguna obstrucció, si el vaixell es propulsat a motor o a vela, etc. Ja que a les hores al marge de les marques pròpies dels cabussadors hauran d’exhibir les que indiquen que, qui, de quin tipus és, en quina situació es troba i que està fent. Malgrat tot, genèricament podem dir que al marge d’altres, mostrarà els següents senyals.-

- De dia: Tres marques en línia vertical, situades en el lloc més visible, la més elevada i la més baixa seran boles i la marca central serà bicònica.

- De nit: Tres llums tot horitzó en línia vertical, situades en el lloc més visible, la més alta i la més baixa seran vermelles i la del mig serà de color blanc.

Val a dir que la distancia mínima a la que es sobrepassarà qualsevol dels senyals esmentats es de 25 mts.

La bandera "Skin Diver", molt coneguda gràcies a la seva difusió en l’àmbit d’influència anglosaxona, no es una bandera oficial.

Aquest article ha estat enviat pel nostre amic en Joan Miquel Flamarich. Moltes gràcies!

No hay comentarios: